top of page
De fleste af os oplever gennem livet perioder, hvor vi er følelsesmæssigt og kropsligt ude af balance. Her kan vi ofte med fordel søge hjælp til at finde fodfæste og komme styrket og mere fokuseret ud på den anden side.
Jeg har en grundlæggende tro på, at vi hver især kan udvikle os derhen, hvor vi ønsker at være. At blive fri til at være den du er. En af forudsætningerne for at skabe frihed og grobund for forandring, udvikling og trivsel, er at fokusere på dine ressourcer og det, der er svært og udfordrende for dig. Forandring og udvikling sker igennem relationer mellem mennesker og dermed også i den terapeutiske samtale.

Når vi tager os af de følelser, vi mærker, formindskes den følelsesmæssige smerte. Følelsesmæssig smerte kan sammenlignes med fysisk smerte, og begge dele fortæller os, at der er noget, vi har brug for at tage hånd om. Den følelsesmæssige smerte kan også vise sig som fysiske smerter. Det kan f.eks. være mave-tarm problemer, ondt i ryg, led, hovedpine, udslæt mv.
Jeg vil i samtalerne støtte dig i at lære dig selv bedre at kende, identificere og ændre på de mønstre, der forhindrer dig i at komme videre og udvikle dig derhen, hvor du ønsker det.
Det er vigtigt for mig at skabe et fortroligt og trygt rum, hvor du kan være med det, der fylder, og hvor det handler om dig uden holdninger og fordomme. Jeg vil som terapeut være din rejsefælle igennem det kendte og ukendte land, der dukker op i terapien.
Min faglige tilgang, metoder og teoretiske grundlag er funderet i den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi samt kognitiv adfærdsterapi. For dig betyder det, at jeg trækker på et bredt fagligt og teoretisk fundament og dermed møder dig i, det du har brug for.
Der kan være mange grunde til at søge terapi.
Jeg har bl.a. erfaringer med at arbejde med følgende temaer:
 • Stress og angst
 • Livskriser
 • Ufrivillig barnløshed
 • Adoption
 • Følelsen af at være gået i stå
 • Selvværdsproblematikker
 • Længerevarende og livstruende sygdom
 • Personlig udvikling og livsmønstre
 • Jalousi
 • Parforhold
 • At tale sammen – og assertiv kommunikation
 • Sorg og tab
 • Depression og tristhed
 • Grænsesætning
 • Følelsen af utilstrækkelighed, ensomhed og forladthed
 • Stof – og alkoholmisbrug
 • At skabe følelsesmæssig og kropslig sammenhæng og balance
 • Pårørende til misbrugere og psykisk syge
bottom of page