top of page

SUPERVISION

Jeg tilbyder fagpersonlig supervision både individuel og i gruppe.

 

Supervision er brugbart og ofte nødvendigt i det professionelle arbejde med mennesker. Supervision kan bl.a. medvirke til, at den enkelte medarbejder og personalegruppe får en øget bevidsthed om deres faglige praksis og ageren. Igennem  supervisionen videreudvikle faglige og personlige kompetencer.

 

Supervision har mange vigtige formål. For mig er nogle af de vigtigste formål i supervisionen når vi som medarbejdere bliver bevidste om, hvordan vores personlige handlemåder, reaktionsmønstre og tænkemåder har af betydning for os selv, vores kollegaer og i det professionelle arbejde, vi udfører. En anden vigtig egenskab supervision har er, hvordan nye perspektiver, mere energi, øget reflektion og andre handlemuligheder får plads, og skaber en øget arbejdsglæde og trivsel.

 

Det er vigtigt for mig, at den enkelte medarbejder og personalegruppe føler sig tryg i supervisionen, og at der er rum og plads til at belyse og se den aktuelle problemstilling fra nye vinkler.

Jeg har erfaring med at supervisere følgende faggrupper:

  • Pædagoger

  • Sygeplejesker

  • Social - og sundhedsassistenter

  • Fysioterapeuter

  • Ergoterapeuter

  • Lærere

  • Socialrådgivere

  • Psykoterapeuter

Team Talk
bottom of page