top of page

INDIVIDUEL TERAPI

I individuel terapi arbejder du alene sammen med mig. Terapien er, på mange måder, en almindelig samtale mellem os, hvor det er dig og dit liv, der er omdrejningspunktet i samtalen.

Det er dig, der bringer de emner op i terapien, som har betydning for dig, og som du ønsker, vi sammen skal undersøge.

Vi vil gennem samtalerne undersøge, hvad der er årsag til og baggrund for din livssituation og de udfordringer og problematikker, der fylder for dig.

Når vi tager os af de følelser, vi mærker, formindskes den følelsesmæssige smerte. Følelsesmæssig smerte kan sammenlignes med fysisk smerte, og begge dele fortæller os, at der er noget, vi har brug for at tage hånd om. Den følelsesmæssige smerte kan også vise sig som fysiske smerter. Det kan f.eks. være mave-tarm problemer, ondt i ryg, led, hovedpine, udslæt mv.
Jeg vil i samtalerne støtte dig i at lære dig selv bedre at kende, identificere og ændre på de mønstre, der forhindrer dig i at komme videre og udvikle dig derhen, hvor du ønsker det.
Der kan være mange grunde til at søge terapi.
Jeg kan bl.a. hjælpe dig med følgende temaer:
 • Stress og angst
 • Livskriser
 • Ufrivillig barnløshed
 • Adoption
 • Følelsen af at være gået i stå
 • Selvværdsproblematikker
 • Længerevarende og livstruende sygdom
 • Personlig udvikling og livsmønstre
 • Svære og komplicerede relationer (f.eks. partner, børn, forældre mv.)
 • Jalousi
 • Parforhold
 • Utroskab
 • Tilknytningsproblematikker
 • At tale sammen - og assertiv kommunikation
 • Sorg og tab
 • Depression og tristhed
 • Grænsesætning
 • Følelsen af utilstrækkelighed, ensomhed og forladthed
 • Uhensigtsmæssigt alkohol- og stofforbrug
Det kan for nogen give mening at kombinere den individuelle terapi med f.eks. parterapi eller gruppeterapi.

Nedenstående video giver et lille indblik i hvem jeg er og hvad jeg bl.a. kan hjælpe med.

https://youtu.be/_pyUrtDLQFA 

PARTERAPI

I parterapi vil du og din partner arbejde sammen med mig om de problemstillinger og udfordringer I har i jeres samliv.

 

Det er forskelligt hvad baggrunden for at søge parterapi er. For en del af dem, der søger parterapi handler det om manglende eller misforstået kommunikation, der udvikler sig til konflikter og øget afstand mellem parret.

 

Andre søger bl.a. parterapi grundet utroskab, følelsen af at være gledet fra hinanden i en travl hverdag, manglende gnist, lyst og lidenskab til sin partner eller ønsket om at skabe en større forståelse for hinanden.

 

Nogle par søger parterapi for at pleje deres forhold, som en forebyggelse af større konflikter og kriser. 

 

Jeg kan bl.a. hjælpe jer i forhold til følgende temaer:
 • Oplevelsen af jeres forhold er gået i stå eller i sidder fast
 • Jalousi
 • Kriser som f.eks. utroskab, tomhed, tvivl og uro
 • Forebygge i glider fra hinanden
 • Uhensigtsmæssige mønstre i jeres forhold.
 • Skilsmisse - hvordan kommer vi videre når beslutningen er taget
 • Bedret kommunikation og forståelse for hinanden og vores behov
 • Sammenbragt familie
 • Manglende gnist
 • Når i er ramt af sygdom
 • Mænds - og kvinders forskellige måder at håndtere sorg og kriser på
 • Barnløshed - når det bliver svært at passe på hinanden
 • Ønsket om udvikling og større indsigt i jeres parforhold

Det kan for nogen give mening at kombinere parterapi med f.eks. individuelle samtaler eller gruppeterapi.

Parterapi

GRUPPETERAPI

Gruppeterapi er en gruppe af mennesker, der er samlet for at arbejde med sig selv sammen med andre. Du vil møde ligesindede, og det kan for mange være givende at arbejde gruppeterapeutisk.

 

For mange vil det at møde andre, der kan genkende de problematikker og udfordringer den enkelte står i, give en følelse af ikke at være alene.

 

Du vil lære dig selv bedre at kende, og udvikle dig gennem de oplevelser og erfaringer, du får i gruppen. 

 

Jeg tilbyder forskellige gruppeterapeutiske forløb til hhv. barnløse (par, kvinde, mande – og mødregrupper), kvinde- og mandegrupper samt grupper for pårørende til misbrugere og psykisk syge.

 

Det kan for nogen give mening at kombinere gruppeterapi med f.eks. individuelle samtaler eller parterapi.

High Fives
Gruppeterapi
bottom of page